Czy dokumenty publikowane na stronie instytucji publicznej muszą być dostępne cyfrowo?

ForumCzy dokumenty publikowane na stronie instytucji publicznej muszą być dostępne cyfrowo?
Gość zapytał 9 miesięcy ago

Czy instytucje publiczne muszą udostępniać dokumenty w formie cyfrowej na swojej stronie internetowej? Czy istnieją jakieś przepisy prawne, które wymagają od nich takiego postępowania? Szukając informacji na temat udostępniania dokumentów przez instytucje publiczne, warto zwrócić uwagę na istniejące przepisy prawne. W Polsce działa prawo o dostępie do informacji publicznej, które reguluje sposób i warunki udostępniania informacji publicznej, w tym także dokumentów. Jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest obowiązek publikowania informacji publicznej na stronach internetowych instytucji publicznych, w tym także dokumentów. Jednakże warto sprawdzić, czy istnieją szczególne wymagania dotyczące publikacji dokumentów w formie cyfrowej na stronach internetowych instytucji publicznych.

Strony internetowe One Page, Single Page, tworzymy strony dla klientów z całej Polski
Sklepy internetowe - oferta sklepów internetowych GGSolutions
1 odpowiedzi
Dawid odpowiedział 9 miesięcy ago

Tak, instytucje publiczne w Polsce mają obowiązek udostępniać dokumenty w formie cyfrowej na swoich stronach internetowych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga od organów publicznych udostępniania informacji publicznej w sposób zapewniający jak najszerszy dostęp, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej. Ponadto, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, instytucje publiczne mają obowiązek publikowania w Internecie informacji o realizacji swoich zadań oraz udostępniania w formie elektronicznej aktów prawnych, innych dokumentów i danych, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową lub zawierających dane osobowe. W związku z tym, można stwierdzić, że instytucje publiczne mają obowiązek udostępniania dokumentów w formie cyfrowej na swoich stronach internetowych, chyba że ich charakter uniemożliwia taki sposób udostępnienia.

Twoja prośba o kontakt została wysłana. Odezwiemy się najszybciej jak to możliwe.

Oops, coś poszło nie tak...

Wysyłając wiadomość oświadczam, że akceptuję politykę prywatności oraz zgadzam się na przechowywanie danych osobowych i przetwarzanie ich w celu kontaktu zwrotnego. Administratorem danych osobowych jest firma GGSolutions posługująca się NIP: 8151783671, mająca siedzibę w Rzeszowie.